Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Spotkanie Komendantów SSR Rejon VI Okreg Katowice

Aktualności | 2010-01-10 | Publikujący: PZW Katowice Rejon VI

Spotkanie SSR

W sobotę 19 grudnia w  „Rybaczówce" koła 62 Wodzisław należącej do Polskiego Związku Wędkarskiego odbyło się spotkanie komendantów kół Społecznej Straży Rybackiej rejonu VI celem podsumowania pracy za rok 2009. W spotkaniu uczestniczył  nowo powołany komendant Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Katowice pan Andrzej Jania oraz zastępca Waldemar Jasiniok , przybyli także przedstawiciele Zarządu Okręgu w Katowicach opiekun rejonu VI  Andrzej Szczęsny przedstawiciel komisji gospodarczej Leszek Boczoń , Okręgowej Komisji Rewizyjnej Jarosław Pawlak , Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Władysław Wenerski.

Spotkanie otworzył koordynator rejonu VI  strażnik Etatowej Straży Rybackiej Krzysztof Zawisdowski witając wszystkich komendantów kół i zaproszonych gości następnie przedstawił porządek zebrania.

 W swoim wystąpieniu nowo powołany komendant Okręgu Andrzej Jania szeroko omówił plan pracy oraz program wdrożenia nowych zmian organizacyjnych  które przyczynią się do poprawienia warunków pracy naszej straży w okręgu  zaznaczając że pewne wzorce pracy strażników rejonu VI są przykładem dla naszego okręgu. Komendant odniósł się także do podziału okręgu na nowe rejony które obowiązywać będą od 2010 roku następnie przedstawił podział pracy Etatowej Straży Rybackiej oraz osób odpowiedzialnych za obwody rybackie zaznaczając że jest to optymalny podział jaki został uzgodniony z Zarządem Okręgu. Na ręce Leszka Boczonia złożył serdeczne podziękowania dla komisji gospodarczej za wypracowanie dodatkowych funduszy na wyposażenie oraz dofinansowanie SSR , zaproponował także sposób nagradzania dla wyróżnionych strażników następnie przedstawił współpracę Społecznej Straży Rybackiej z Etatową Strażą Rybacką , Policją , Państwową Strażą Rybacką  w zakresie zwalczania kłusownictwa oraz skażeń wód , przedstawił ciekawą ofertę którą złożył w ramach kampani Polski Portal Jnternetowy Rybobranie pl.propozycji nieodpłatnego zorganizowania przeszkolenia pod hasłem „ Stop Kłusolom „ dla aktywnych strażników naszego okręgu jednocześnie podziękował wszystkim strażnikom za dotychczasowe dobre działania w ochronie naszych wód Okręgu Katowice. Komendant bardzo chętnie odpowiadał na zadawane pytania komendantów kół . W toku dyskusji przedstawiono kilka wniosków i propozycji które to nowy komendant skrupulatnie notował. Następnie komendant Okręgu złożył serdeczne życzenia zdrowych wesołych świąt wyrozumiałości dla waszych rodzin aby doceniono społeczną pracę.


Spotkanie SSR Rejjon VI


Następnie głos zabrał opiekun Rejonu IV Andrzej Szczęsny  przedstawił sprawy organizacyjne Zarządu Okręgu jednocześnie prosząc komendantów kół o informowanie go ważnych sprawach i problemach zaznaczając ze zawsze będzie wspomagać słuszne działania straży naszego rejonu oraz popierać uzasadnione wnioski kierowane do Zarządu Okręgu.

W dalszej części zebrania głos zabrał przedstawiciel komisji gospodarczej Okręgu Leszek Boczoń przedstawił propozycje zmian między innymi utworzenia grup szybkiego reagowania a także odniósł się do zagadnienia problemu plagi kormoranów na naszych zbiornikach , odpowiadał na pytania o czasookresu przydzielonego umundurowania.

Z ramienia Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Władysław Wenerski odniósł się do proponowanych zmian  w Regulaminie Amatorskim Połowu Ryb który ma wejść w życie, zwrócił się do komendantów o składanie do 30 stycznia 2010 roku propozycji zmian do Zarządu Okręgu , przedstawił także uwagi do przesyłanych wniosków o wykroczeniu kierowanych do Sądów Koleżeńskich kół zaznaczając aby takie wnioski były wypełniane poprawnie aby sądy nie miał wątpliwości co do ujawnionego wykroczenia,  między innymi sposobów  mierzenia ryby, ważenia masy złowionych ryb.

Następnie zabrał głos Jarosław Pawlak członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej podziękował nowemu komendantowi ,komisji gospodarczej oraz Zarządowi Okręgu za wspieranie działalności Społecznej Straży Rybackiej wygospodarowanie dodatkowych funduszy dla straży następnie odniósł się do strony internetowej naszego Rejonu VI która w najbliższych dniach zostanie uruchomiona na portalu Polskiego Związku Wędkarskiego. między innymi na stronie rejonu zamieszczane będą informacje o wynikach pracy i działaniach naszej straży rybackiej, informacji o planowanym zamykaniu zbiornikow na czas zarybienia. Poruszył też temat odwoływania komendantów kół oraz rozwiązywania straży rybackiej w kołach.

W dalszej części komendanci kół przedstawili sprawozdania oraz  wyniki za IV kwartał oraz wstępnie sprawozdania roczne pracy za rok 2009 między innymi ilość przeprowadzonych kontroli , skierowanych do rozpatrzenia wniosków ujawnionych wykroczeń .Następnie Koordynator Krzysztof Zawistowski przedstawił plan pracy na pierwszy kwartał 2010 roku między innymi planowane na styczeń akcje z PSR I Policją , ustalono także termin przeprowadzenia szkoleń oraz weryfikacji dla nowych strażników.

W części zakończenia zebrania w swoim wystąpieniu Koordynator Krzysztof Zawistowski podziękował wszystkim społecznym strażnikom za wkład pracy w ochronie naszych wód  , złożył serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne oraz zaprosił wszystkich zebranych do łamania się opłatkiem składania sobie nawzajem życzeń.

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.