PZW Katowice Rejon VI
http://www.katowice-rejon-6.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Komisji Zarządu Głównego ds. cyfryzacji PZW

Aktualności | 2019-04-26 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

25 kwietnia 2019 r. w Domu Wędkarza w Warszawie, odbyło się posiedzenie Komisji ZG PZW ds. cyfryzacji Polskiego Związku Wędkarskiego. Obradom przewodniczył Kol. Wojciech Raunke. W naradzie uczestniczył Kol. Dariusz Dziemianowicz – Wiceprezes ZG PZW ds. mediów i promocji wędkarstwa.

Głównym tematem omawianym podczas spotkania były zagadnienia związane z potrzebą oceny stanu cyfryzacji w Okręgach PZW tj. niezbędnego wyposażenia kół PZW w komputery oraz dostęp do internetu - postanowiono opracować kwestionariusz, który będzie skierowany do Okręgów PZW. Omawiano postęp prac związanych z rozwojem aplikacji Centralnej Bazy Danych PZW dot. płatności elektronicznych. Obecnie testowane są rowiązania w tym zakresie w Okręgu PZW w Zielonej Górze. Po etapie testowym planowane jest ogólnopolskie szkolenie celem zapoznania Okręgów PZW z korzyściami korzystania z platfomy płatności elektronicznych.

Omawiano również założenia modernizacji w portalu Związkowym - pzw.org.pl. Dokonano analizy aktualnej zawartości portalu PZW i określono potrzeb zmiany.

[GK]

Zdjęcia